ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

-γλυκερινη

 

Στη διαδικασία παραγωγής του Βιοντίζελ προκύπτει ως παραπροϊόν και η γλυκερίνη. Με την διαδικασία του πολυμερισμού της γλυκερίνης θα μπορούμε να λαμβάνουμε πρόσθετα δομικά υλικά.