ΤΡΟΠΟΠΟΪΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ

 

Η ΒΙΟΜΑΚ ΑΒΕΤΕ παράγει τροποποιημένη άσφαλτο διάφορων τύπων.

Η τροποποιημένη άσφαλτος που παράγεται είναι υψηλών προδιαγραφών με χρήση ενός ελαστομερούς υλικού.

Η τροποποιημένη άσφαλτος που παράγουμε είναι βελτιωμένη σε σχέση με την κοινή άσφαλτο στα εξής:

  • Αύξηση της αντοχής στην μόνιμη παραμόρφωση η οποία συνήθως συμβαίνει λόγω υψηλών θερμοκρασιών και υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου.
  • Βελτίωση της ελαστικής επαναφοράς με αποτέλεσμα την αποφυγή ρηγματόσεων των ασφαλτικών στρώσεων.
  • Αύξηση της σύνδεσης ανάμεσα στην άσφαλτο και στα αδρανή με αποτέλεσμα την μείωση έως και την εξάλειψη του φαινομένου αποκόλλησης αδρανών από την επιφάνεια του οδοστρώματος.
  • Βελτίωση της συμπεριφοράς σε χαμηλές θερμοκρασίες λόγω της αυξημένης ελαστικότητας.

Το σύνολο των παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ασφαλέστερου και ποιοτικότερου οδοστρώματος στο οποίο μειώνεται η συχνότητα συντήρησης και αυξάνεται η διάρκεια ζωής του οδοστρώματος