ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

-λιπασματα

Η εταιρία μας χρησιμοποιώντας το φωσφορικό οξύ, το οποίο προκύπτει κατά τη διαδικασία της "πλύσης" του Βιοντίζελ και με την κατάλληλη επεξεργασία μπορούμε να παράγουμε λιπάσματα μη Νιτρικά τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον.