ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Όπως είναι γνωστό το βιοντίζελ είναι ένα οικολογικό καύσιμο καθώς κατά την καύση προκύπτουν πολύ λίγοι έως και μηδενικοί ρύποι.

Πολιτική και  δέσμευση της εταιρίας μας είναι ότι ποτέ και με κανένα τρόπο δεν θα συμβάλλουμε στην μόλυνση του περιβάλλοντος με λύματα ή αέριους ρύπους.