ΑΣΦΑΛΤΟΣ

 

-ΑΣΦΑΛΤΟΣ

 

Η ΒΙΟΜΑΚ ΑΒΕΤΕ κατέχει άδεια τύπου Δ εμπορίας ασφάλτου, με την οποία εμπορεύεται όλους τους τύπους Ασφάλτου οι οποίες είναι διαθέσιμες στα Ελληνικά διυλιστήρια.

Οι παραδόσεις γίνονται στο εσωτερικό της χώρας καθώς και σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων.

Οι φορτώσεις γίνονται από τα διυλιστήρια της Θεσσαλονίκης και του Ασπροπύργου στην Αθήνα.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα φόρτωσης φορτηγού πλοίου, εγκεκριμένου για μεταφορά ασφάλτου, από την Αθήνα.