Η Εταιρία

Company Profile

Η ΒΙΟΜΑΚ ΑΒΕΤΕ
Η ΒΙΟΜΑΚ ΑΒΕΤΕ είναι μια Ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη η οποία ιδρύθηκε το 2012
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας μας είναι η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων Βιοντίζελ, ηλεκτρικής ενέργειας, ζωοτροφών και λιπασμάτων, η παραγωγή και εμπορία διάφορων τύπων τροποποιημένης ασφάλτου και η εμπορία κοινής ασφάλτου από τα Ελληνικά διυλιστήρια.